Zaposlitev

KOODRDINATOR MONTAŽ IN TEHNIČNA POMOČ NA GRADBIŠČU

Oddelek v podjetju: Tehnični sektor

Delovno mesto: Koordinator montaž in tehnična pomoč na gradbišču

Od kandidata se zahteva tehnična izobrazba – zaželeno gradbene ali strojne smeri z vsaj 5. leti delovnih izkušenj in poznavanjem osnov delovanja oz. poslovanja na gradbišču (poznavanje gradbene knjige, priprava mesečnih in končnih situacij, končni obračuni, reševanje reklamacij, ipd.), vozniški izpit B kategorije in osnovno znanje dela z računalnikom – Microsoft Office.

Od izbranega kandidata se pričakuje, da bo delo opravljal v pisarni in večinoma na terenu.

Pričakovani rezultati dela so: skrb za objekte, katere bo po tehnični plati prevzel v izvajanje, v roku izvršene montaže, sprotno reševanje reklamacij na objektu v sodelovanju s pogodbenimi partnerji, reševanje tehničnih vprašanj tako v fazi prodaje kot kasneje v fazi izvajanja montaž in urejanje dokumentacije potrebne za finančno službo kot za potrebe tehničnega pregleda na gradbišču oziroma predaje objekta naročniku.

Od kandidata se pričakuje urejenost in komunikativnost, pozitivna naravnanost za reševanje problemov, lojalnost ter vesten odnos do sodelujočih v delovnem procesu.

Pri svojem delu bo uporabljal osebno vozilo in računalnik.


Prijave s kratkim opisom pošljite na von@von.si z opombo:
Zaposlitev: Koordinator montaž

Sodelujemo z